Legalizacja ciepłomierzy…

Akt16-Zdjęcie

W miesiącu czerwcu br., zostanie wykonana legalizacja ciepłomierzy u wszystkich odbiorców ciepła naszego  zakładu. Rozliczenie zużycia ciepła za miesiąc czerwiec nastąpi na podstawie zużyć średnich z porównywalnego okresu z lat ubiegłych. Za powstałe utrudnienia przepraszamy naszych odbiorców. Prawidłowo działające układy pomiarowe, są gwarancją rzetelnego rozliczanie zużytej energii cieplnej.