Informacja o działalności Zakładu..

Akt9-Zdjęcie

Przedstawiamy Państwu informację z działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie  za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. Informacja została przekazana Radzie Gminy w Parzęczewie i Wójtowi Gminy Parzęczew i przedstawiona na sesji RG w dniu 30.03.2021 roku. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z tą informacją.

Prezentacja-Informacja-ZGK-za-2020