Zadania inwestycyjne…..

Akt8-Zdjęcie

W ramach dotacji celowej Gminy Parzęczew, Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie zamierza wykonać następujące zadania inwestycyjne:

  1. Budowa wodociągu w miejscowości Nowomłyny – Dn 90 PCW, L=ok.110 mb.
  2. Budowa wodociągu w miejscowości Wytrzyszczki 1 – Dn 110 PCW, L=ok.280 mb.
  3. Budowa wodociągu w miejscowości Wytrzyszczki 2 ( Śliwniki Nowe ) – Dn 90 PCW, L=ok.300 mb.
  4. Przekładka wodociągu w miejscowości Wielka Wieś – Dn 315/250 PE, L=ok.55mb.
  5. Wymiana złóż ( zasypanie istniejących złóż w dwóch odżelaziaczach, złożem aktywnym ) – 1 kpl.
  6. Budowa wodociągu w miejscowości Bibianów – Dn 90 PCW, L=ok.200 mb. ( stanowi to etap wykonawczy całego zamierzenia o długości 1.200 mb. )