Przebudowa placu T. Kościuszki…..

Akt5-Zdjęcie

Gmina Parzęczew zamierza przystąpić w III kwartale br., do robót związanych z modernizacją nawierzchni placu Tadeusza Kościuszki w Parzęczewie. W ramach przewidzianych prac zostanie wykonana miedzy innymi nowa nawierzchnia. Dlatego też zachęcamy wszystkich naszych odbiorców z tego rejonu, do uwzględnienia tych zamierzeń w swoich planach inwestycyjnych. Jeśli ktoś z Państwa zamierza wykonać nowe przyłącze wodociągowe lub kanalizacji sanitarnej, prosimy o zgłoszenie się do naszego zakładu, w celu omówienia szczegółów. Po wykonaniu nowej nawierzchni, dość trudno będzie wykonać nowe przyłącze, lub zmodernizować stare.

PB-Plac-T-Kościuszki