Zmiana cen za wynajem sprzętu…..

Akt3-Zdjęcie

Z dniem 4 stycznia 2021 roku, ulegają zmianie składniki jednostkowe za wynajem sprzętu będącego w dyspozycji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, zgodnie z załączonym cennikiem.

ZGK-Cennik-Sprzęt-2021