Archiwum 4 stycznia 2021

Zmiana cen za wynajem sprzętu…..

Zmiana cen za wynajem sprzętu…..

Z dniem 4 stycznia 2021 roku, ulegają zmianie składniki jednostkowe za wynajem sprzętu będącego w dyspozycji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, zgodnie z załączonym cennikiem. ZGK-Cennik-Sprzęt-2021

Czytaj więcej...

Harmonogram badania jakości wody…

Harmonogram badania jakości wody…

Jakość produkowanej wody przez nasz Zakład podlega ciągłej kontroli. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie jakość wody jest monitorowana dwutorowo. W ramach czynności nadzorczych, badania wody wykonuje Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zgierzu. W ramach działalności bieżącej, Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, prowadzi monitoring kontrolny oraz przeglądowy […]

Czytaj więcej...

Dostawa zrębek do kotłowni komunalnej…

Dostawa zrębek do kotłowni komunalnej…

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie nawiąże współprace w zakresie dostawy zrębek dla naszej kotłowni komunalnej. Planowana ilość zakupu w 2021 roku, materiału opałowego klasy II – zrębka drzewa luzem – ok. 3.400,0 mp. Wymagane parametry: zrębka drzewna klasy G30/W40 do G50/W40, wilgotność – do 40%, preferowany materiał […]

Czytaj więcej...