Plan działania na rzecz…

Akt30-Zdjęcie

Niniejszym informujemy, iż z dniem 12 listopada 2020 roku, został przyjęty do realizacji i wdrożenia w zakładzie Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, na lata 2020-2021. W załączeniu przedstawiamy tekst planu.

Plan działania na rzecz poprawy dostępności-ZGKParzęczew