Funkcjonowanie Zakładu…

Akt17-Zdjęcie

Począwszy od 5 maja 2020 roku, wprowadza się następujące zasady funkcjonowania Zakładu w aspekcie obecnej sytuacji sanitarno-epidemiologicznej:

 • Biuro zakładu jest otwarte dla bezpośredniej obsługi interesantów, przy zachowaniu szczególnych warunków ostrożności.
 • Dla klientów biuro czynne od pon. do piątku w godzinach od 730 do 14.30.
 • Wejście interesantów do biura zakładu wyznaczono od strony zachodniej budynku.
 • Interesanci wchodzą do budynku zakładu pojedynczo.
 • Wstęp na teren zakładu i do biura wyłącznie w maseczkach ochronnych.
 • W biurze zakładu dalej nie będą przyjmowane wpłaty gotówkowe.
 • Płatności w biurze można realizować wyłącznie kartą płatniczą.
 • Dalej zachęcamy wszystkich klientów Zakładu w tym trudnym okresie, do kontaktu telefonicznego lub elektronicznego.
 • Klientom dalej rekomendujemy regulowanie płatności wyłącznie w formie elektronicznej. Numer konta Zakładu znajduje się na każdej naszej fakturze oraz na internetowej stronie głównej. Zachęcamy wszystkich klientów do złożenie odpowiedniej deklaracji o przesyłanie faktur w wersji elektronicznej. Szczegóły w zakładce E-Biuro.
 • Odczyty wodomierzy realizowane są nadal zgodnie z przyjętym harmonogramem. Harmonogram do wglądu pod adresem: https://www.zgkparzeczew.pl/harmonogram-odczytow/
 • Inkasent dokonywał będzie odczytów wodomierzy ze wskazaniem rzeczywistym, wyłącznie u Odbiorców, gdzie nie jest wymaganym wejście do domu. Dotyczy to odczytów radiowych wodomierzy oraz odczytów w studniach wodomierzowych, które są dostępne dla Inkasenta.
 • W pozostałych przypadkach, stany wodomierzy będą określane na podstawie dotychczasowych zużyć średnich.
 • Osoby u których wodomierze zlokalizowane są w budynku, mogą same dokonać odczytu i podać aktualny stan wodomierza telefonicznie do biura zakładu ( 42-718-60-50 lub 884-880-041 ), lub z wykorzystaniem formularza na naszej stronie internetowej: https://www.zgkparzeczew.pl/zglaszanie-stanu-wodomierza/
 • Bezpośredni kontakt do Inkasenta, Pan Zbigniew Rogowski – 884-333-759. Proszę o zachowanie szczególnych warunków ostrożności podczas odczytów. Zależy nam aby każda ze stron miała poczucie bezpieczeństwa i komfortu.
 • W dalszym ciągu zostanie zawieszone pobieranie wpłat gotówkowych przez Inkasenta Zakładu. Inkasent pozostawi jedynie fakturę, bądź zostanie ona dostarczona listownie lub w formie elektronicznej.
 • Wszelkie numery telefoniczne i mejlowe adresy kontaktowe znajdują się na naszej stronie internetowej.