Odczyty wodomierzy…

 

Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną, przypominamy Państwu o wprowadzonych środkach ostrożności w zakresie odczytów wodomierzy u naszych odbiorców:

  • Odczyty wodomierzy realizowane są nadal zgodnie z przyjętym harmonogramem. Harmonogram do wglądu pod adresem: https://www.zgkparzeczew.pl/harmonogram-odczytow/
  • Inkasent dokonywał będzie odczytów wodomierzy ze wskazaniem rzeczywistym, wyłącznie u Odbiorców, gdzie nie jest wymaganym wejście do domu. Dotyczy to odczytów radiowych wodomierzy oraz odczytów w studniach wodomierzowych, które są dostępne dla Inkasenta.
  • W pozostałych przypadkach, stany wodomierzy będą określane na podstawie dotychczasowych zużyć średnich.
  • Osoby u których wodomierze zlokalizowane są w budynku, mogą same dokonać odczytu i podać aktualny stan wodomierza telefonicznie do biura zakładu ( 42-718-60-50 lub 884-880-041 ), lub z wykorzystaniem formularza na naszej stronie internetowej: https://www.zgkparzeczew.pl/zglaszanie-stanu-wodomierza/
  • Bezpośredni kontakt do Inkasenta, Pan Zbigniew Rogowski – 884-333-759. Proszę o zachowanie szczególnych warunków ostrożności podczas odczytów. Zależy nam aby każda ze stron miała poczucie bezpieczeństwa i komfortu.
  • W dalszym ciągu zostanie zawieszone pobieranie wpłat gotówkowych przez Inkasenta Zakładu. Inkasent pozostawi jedynie fakturę, bądź zostanie ona dostarczona listownie lub w formie elektronicznej.
  • Biuro zakładu dalej jest zamknięte dla bezpośredniej obsługi interesantów. Wszystkich klientów Zakładu w tym trudnym okresie, zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub elektronicznego.
  • Klientom rekomendujemy regulowanie płatności wyłącznie w formie elektronicznej. Numer konta Zakładu znajduje się na każdej naszej fakturze oraz na internetowej stronie głównej. Zachęcamy wszystkich klientów do złożenie odpowiedniej deklaracji o przesyłanie faktur w wersji elektronicznej. Szczegóły w zakładce E-Biuro.
  • Wszelkie numery telefoniczne i mejlowe adresy kontaktowe znajdują się na naszej stronie internetowej.

Akt16-Zdjęcie