Informacja o działalności Zakładu…

Akt14-Zdjęcie

Przedstawiamy Państwu informację z działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. Informacja została przekazana Radzie Gminy w Parzęczewie i Wójtowi Gminy Parzęczew w dniu 12 marca br. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z tą informacją.

Informacja-ZGK-za-2019-Tekst

Informacja-ZGK-za-2019-Prezentacja