Modernizacja SUW Ignacew Folwarczny…

Akt8-Zdjęcie

Niniejszym informujemy iż w okresie od 1 marca do 31 maja 2020 roku, Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie zamierza wykonać prace związane z wymianą złóż i głowic filtracyjnych w filtrach ( 3 sztuki ), na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ignacew Folwarczny Roboty realizowane będą etapowo, bez konieczności wyłączania stacji, w sposób zapewniający ciągłą dostawę wody dla odbiorców.