Współpraca – Odbiór odpadów…

Akt7-Zdjęcie

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie nawiąże współprace w zakresie odbioru z naszego zakładu odpadów o następujących kodach:

  • 130205           – Zużyte oleje mineralne,
  • 100103           – Popioły ze spalania drewna,
  • 160213           – Lampy fluorescencyjne,
  • 160103           – Zużyte opony,
  • 160214           – Zużyte odpady elektrotechniczne,
  • 160107           – Zużyte filtry olejowe,
  • 170405           – Złom – żelazo i stal,
  • 190805           – Osad komunalny ściekowy,
  • 190801           – Skratki z oczyszczalni ścieków

Wstępne oferty współpracy można kierować mejlowo na adres sekretariat@zgkparzeczew.pl, lub złożyć osobiście w siedzibie zakładu. Zachęcamy do kontaktu i współpracy.