Dla dostawców – Model podzielonej płatności…..

Począwszy od 1 listopada 2019 roku, wszystkie należności za usługi, dostawy i zamówienia wykonane na rzecz naszego Zakładu, będą realizowane z zastosowaniem modelu podzielonej płatności w obrocie VAT. Powyższą regułę, Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie stosował będzie wobec wszystkich Kontrahentów, będących podatnikami VAT.

Akt33-Zdjęcie

Informacja-Podzielona Płatność