Utrudnienia w dostawie wody…

Akt22-Zdjęcie

W dniu 4 lipca br., w godzinach popołudniowych wystąpiły utrudnienia w dostawie wody dla celów socjalno-bytowych dla mieszkańców zaopatrywanych ze Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Orła ( Orła, Duraj, Pustkowa Góra, Kowalewice ). Powyższa sytuacja spowodowana była prowadzoną przez jednostki straży pożarnej akcją związaną z gaszeniem pożaru lasu w Chociszewie. Jednostki uczestniczące w tym zdarzeniu pobierały wodę z hydrantów p-poż na ww. sieci.