Nielegalny pobór wody…

Akt23-Zdjęcie

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie spotyka się w swojej działalności z problemem nielegalnego poboru wody. Wprowadzenie nowych rozwiązań, jak na przykład stosowanie wodomierzy przystosowanych do odczytów radiowych, pozwala na szybkie wykrywania przypadków kradzieży wody. Prowadzimy też regularne kontrole stanu sieci wodociągowej. Z punktu widzenia prawidłowości pracy całego układu wodociągowego, bardzo niebezpieczne są też przypadki nielegalnego poboru wody z hydrantów. Powodują one zakłócenia w pracy całego systemu i generują poważne straty. Intensywny pobór wody z hydrantu ma ogromny wpływ na ciśnienie w sieci wodociągowej, a w skrajnych przypadkach może powodować nawet jej braki. W wielu przypadkach zniszczony hydrant staje się potencjalnym źródłem skażenia bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej.

By jednak zmniejszyć do minimum przypadki kradzieży tego typu potrzebne jest również zaangażowanie wszystkich Odbiorców. Skala bezumownego korzystania z wody ma wpływ na wysokość ponoszonych przez wszystkich odbiorców opłat za wodę. Apelujemy aby nie pozostawać obojętnym na zauważone przypadki nielegalnego poboru wody, a w szczególności z układów hydrantowych.

Przypominamy, że z nielegalnym poborem wody mamy do czynienia w następujących sytuacjach. Poboru wody z urządzeń wodociągowych bez uprzedniego zawarcia umowy oraz poboru wody przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach. Wykroczenia te są zagrożone karą grzywny do 5.000,00 zł.