Informacja dla mieszkańców osiedla Leźnica Wielka…

Akt20-Zdjęcie

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie informuje, iż usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla mieszkańców osiedla w Leźnicy Wielkiej, realizuje Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z oo., Oddział Energetyki Cieplnej w Warszawie ( 02-146 Warszawa, ul.17-tego Stycznia 48 ). Wszelkie zapytania w tym zakresie, prosimy kierować bezpośrednio do tego dostawcy usług.

Nasz zakład obsługuje gminę Parzęczew ( z wyłączeniem terenu osiedla i obiektów jednostki wojskowej w Leźnicy Wielkiej ), w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, oraz zgodnie z zawartym porozumieniem międzygminnym, część gminy Ozorków w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Na terenie gminy Ozorków obsługiwane są miejscowości: Borszyn, Pełczyska, Skromnica, Solca Wielka, Solca Mała, Tkaczew, Wróblew. Miejscowości te obsługiwane są ze stacji uzdatniania wody i ujęć podziemnych, zlokalizowanych na terenie Gminy Parzęczew. Obszar ten zaopatruje w wodę SUW w Chrząstowie Wielkim. Podstawowym obszarem działania Zakładu jest teren gminy Parzęczew. Poza podstawowym obszarem działania Zakładu jest część gminy Ozorków, gdzie zgodnie zawartym porozumieniem międzygminnym, zakład prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Porozumienie zostało zatwierdzone uchwałą Rady Gminy w Parzęczewie nr XXXVI/233/97 z dnia 30 stycznia 1997 roku, oraz uchwałą Rady Gminy w Ozorkowie nr XXVI/206/97 z dnia 27 lutego 1997 roku. Zakres administrowanej sieci wodociągowej jest dostępny pod adresem https://www.zgkparzeczew.pl/infrastruktura/ , plik SYSTEM WODOCIĄGOWY.