Inwentaryzacja elektroniczna sieci wodociągowej…

Akt17-Zdjęcie

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie wykonał inwentaryzację elektroniczną sieci wodociągowej na obszarze działania Zakładu. Materiał do wglądu po adresem https://www.zgkparzeczew.pl/infrastruktura/ , plik SYSTEM WODOCIĄGOWY.