ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Począwszy od miesiąca maja 2019r. zamówienia publiczne realizowane przez ZGK w Parzęczewie upubliczniane będą na stronach Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.zgkparzeczew.pl/zamowienia-publiczne