Pomiar wydajności hydrantów…

Akt15-Zdjęcie

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie zakupił urządzenie do przeprowadzania pomiarów ciśnienia i wydajności zewnętrznych i wewnętrznych hydrantów p-poż., Hydro-Flow HF-01 oraz Hydro-check HC-01. Urządzenie przeznaczone do badania hydrantów zewnętrznych Dn 80-150 oraz hydrantów wewnętrznych DN 25, DN 33 oraz DN 52 i ZH 52. Koszt zakupu to kwota 1.700,00 zł.

Rys1