Zakup urządzenia przeciskowego…

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie urządzenie przeciskowe HP 95V z osprzętem oraz wyposażeniem dodatkowym, firmy HERCU PNEUMATIC. Sprzęt stanowił będzie element zestawu służącego do wykonywania przewiertów, podczas realizacji przyłączy wodociągowych pod drogami. Koszt zakupu to kwota 20.000,00 zł.

 

Z1

Akt11-Zdjęcie