Informacja o działalności Zakładu…

Akt8-Zdjęcie

Przedstawiamy Państwu informację z działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. Informacja została przekazana Radzie Gminy w Parzęczewie i Wójtowi Gminy Parzęczew w dniu 18 marca br. oraz została przedstawiona na sesji Rady Gminy w dniu 28 marca 2019 roku. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z tą informacją.

Informacja-ZGK-za-2018-Tekst

Informacja-ZGK-za-2018-Prezentacja