Modernizacja pompowni ścieków…

W miesiącu grudniu br., została zakończona modernizacja pompowni ścieków w Parzęczewie, przy ulicy Kątnej. W ramach prac wykonano: plantowanie terenu, remont istniejącego zjazdu, nowe ogrodzenie obiektu wraz z bramą i furtką oraz zamontowano oświetlenie dozorowe obiektu. Całość prac została wykonana przez pracowników Zakładu, przy pomocy Urzędu Gminy w Parzęczewie. Wartość zużytych materiałów do realizacji zadania, to kwota ok.6.500,00 zł. netto. wydatki pokryto z bieżącej działalność Zakładu.

Z3 Z4 Z2 Akt34-Zdjęcie Z1