Wodociąg w Gołaszynach…

W ramach planowanej rozbudowy sieci wodociągowej na terenie naszej gminy, została zakończona budowa odcinka wodociągu w miejscowości Gołaszyny. W ramach zadania został wykonany odcinek z rur PCW Dn 110, o długości 148,0 m. Wartość wykonanych robót to kwota 12.000,00 zł. brutto. Z zaplanowanych na 2018 rok robót, nasz zakład już wykonał odcinek wodociągu o długości 48,5 m. w miejscowości Parzęczew oraz odcinek wodociągu o długości 252,0 m. w miejscowości Tkaczewska Góra. W najbliższym czasie zaplanowano do realizacji dwa odcinki w miejscowości Orła.

Z2 Z1 Akt19-Zdjęcie