Ocena jakości wody…

Akt-13-Zdjęcie

Woda podawana w naszej sieci wodociągowej jest regularnie badana pod względem jakości oraz jej przydatności do spożycia. W załączeniu przedstawiamy aktualna ocenę, sporządzoną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu.

Ocena Jakości Wody – maj 2018