Kontrola zakładu…

Akt12-Zdjęcie

W dniu 13 kwietnia bieżącego roku, Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Parzęczewie, przeprowadziła kontrole działalności Zakładu za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 marca 2018 roku. Protokół z kontroli oraz materiały przekazane komisji znajdują się w załącznikach.

Informacja-ZGK-KomisjaRewizyjna-2018

Protokół