Monitoring sygnalizacyjny pompowni ścieków…..

 

Akt10-Zdjęcie

W miesiącu marcu br., wykonano modernizację polegającą na wykonaniu monitoringu dwóch pompowni ścieków – oczyszczalnia ścieków w Parzęczewie, ul. Kątna. Zakres robót obejmował wykonanie: Dostawę i montaż oprogramowania modułu alarmowego z transmisją GPRS i podtrzymaniem akumulatorowym dla dwóch pompowni; Instalację pływakowego sygnalizatora poziomu w komorze pompowni, dla dwóch pompowni; Wprowadzenie i transmisję następujących sygnałów, dla każdej z pompowni: zanik zasilania, powrót zasilania, przekroczenie poziomu maks. w pompowni, zanik poziomu maks. w pompowni. Powyższe działanie ma na celu usprawnienie eksploatacji oczyszczalni ścieków. Wartość usługi to kwota ok. 6.800,00 zł.