Wywóz nieczystości płynnych …

Akt26-Zdjęcie

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie oferuje swoje usługi związane z wywozem nieczystości płynnych z szamb oraz oczyszczalni przydomowych, na terenie gminy Parzęczew. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem oraz doświadczonymi operatorami. Maksymalna ilość ścieków jaką jesteśmy w stanie odebrać jednorazowo, to 6,0 m3. Usługę świadczymy w dni robocze w godzinach od 800 do 1500. Począwszy od miesiąca kwietnia, usługa będzie świadczona również w każdą pierwszą sobotę danego miesiąca w godzinach od 800 do 1500. Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy z odbiorców jest zobowiązany do okazania organom kontrolnym dokumentów związanych z utylizacją ścieków ze swojego gospodarstwa domowego. Nasz Zakład posiada stosowną koncesję na świadczenie tego typu usług. Prowadzimy pełną ewidencję odbiorców oraz wykonanej usługi zarówno w roku bieżącym jak i latach ubiegłych. W przypadku konieczności, zawsze możemy wydać duplikat, potwierdzający że taka usługa została wykonana. Posiadamy nowoczesny sprzęt i wykwalifikowanych operatorów. Zlecając usługę do naszego zakładu, macie Państwo pewność że ścieki na pewno trafią do oczyszczalni ścieków. Tym samym będzie to Państwa drobny wkład w ochronę środowiska naturalnego, z którego przecież wszyscy korzystamy. Zachęcamy Państwa do skorzystania z oferowanych przez nas usług, w tym zakresie. Zgłoszenia, prosimy dokonywać telefonicznie, do Pani Krystyny Riliszkis, w celu uzgodnienia szczegółów ( tel. 42-718-60-50 lub 884-880-041 ). Od 1 kwietnia 2018 roku, będą obowiązywały nowe stawki opłat za świadczenie ww. usług. W stosunku do obecnie obowiązujących opłat, wzrosną o 5,40 zł za pojedynczy wywóz. Konieczność wprowadzenie nowych opłat podyktowana jest w głównej mierze rosnącymi kosztami osobowymi oraz wzrostem cen paliw. Poniżej przedstawiamy przykładowe ceny za świadczone usługi, według nowych przeliczeń:

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych – Parzęczew

 • Szambo – 1,0 m3       –   43,20 zł brutto
 • Szambo – 2,0 m3       –   70,20 zł brutto
 • Szambo – 3,0 m3       –   97,20 zł brutto
 • Szambo – 4,0 m3       – 124,20 zł brutto
 • Szambo – 5,0 m3       – 151,20 zł brutto
 • Szambo – 6,0 m3       – 178,20 zł brutto

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych – Miejscowości pozostałe

 • Szambo – 1,0 m3       –   59,40 zł brutto
 • Szambo – 2,0 m3       –   86,40 zł brutto
 • Szambo – 3,0 m3       – 113,40 zł brutto
 • Szambo – 4,0 m3       – 140,40 zł brutto
 • Szambo – 5,0 m3       – 167,40 zł brutto
 • Szambo – 6,0 m3       – 194,40 zł brutto

Opróżnianie oczyszczalni przydomowych – Parzęczew

 • Oczyszczalnia           – 1,0 m3         –     59,40 zł
 • Oczyszczalnia           – 1,5 m3         –     81,00 zł
 • Oczyszczalnia           – 2,0 m3         –   102,60 zł

Opróżnianie oczyszczalni przydomowych – Miejscowości pozostałe

 • Oczyszczalnia           – 1,0 m3         –     75,60 zł
 • Oczyszczalnia           – 1,5 m3         –     97,20 zł
 • Oczyszczalnia           – 2,0 m3         –   118,80 zł