Praca Zakładu w dniu 30 marca …

Akt8-Zdjęcie

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie niniejszym informuje, iż w dniu 30 marca 2018 roku, kasa Zakładu nie będzie czynna. Ewentualne wpłaty w tym dniu będzie można dokonywać w Oddziale Banku Spółdzielczego w Parzęczewie, ul. Łęczycka 6, w godzinach od 7.30 do 15.00, bez dodatkowych opłat. Oprócz wyłączenia kasy, Zakład pracuje normalnie w godzinach 7.00-15.00