Plany rozbudowy sieci wodociągowej …

Akt5-Zdjęcie

W 2018 roku Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie planuje dalszą rozbudowę sieci wodociągowej na terenie naszej Gminy. Prace wykonywane będą na zlecenie Gminy Parzęczew. Planowany zakres prac, przedstawia się następująco:

  • Zadanie Nr 1 – Wodociąg – Orła-Dz.Nr 101/38 – Dn 90 PCW, L= ok.110,0 mb.
  • Zadanie Nr 2 – Wodociąg – Orła-Dz.Nr 111/2    – Dn 90 PCW, L= ok.125,0 mb.
  • Zadanie Nr 3 – Wodociąg – Gołaszyny                 – Dn 90 PCW, L= ok.145,0 mb.
  • Zadanie Nr 4 – Wodociąg – Kowalewice              – Dn 90 PCW, L= ok.100,0 mb.
  • Zadanie Nr 5 – Wodociąg – Stary Chrząstów      – Dn 90 PCW, L= ok.570,0 mb.
  • Zadanie Nr 6 – Wodociąg – Pustkowa Góra         – Dn 90 PCW, L= ok.150,0 mb.
  • Zadanie Nr 7 – Wodociąg – Parzęczew                  – Dn 110 PCW, L= ok.51,5 mb.
  • Zadanie Nr 8 – Wodociąg – Tkaczewska Góra    – Dn 90-110 PCW, L= ok.252,0 mb.
  • Roboty realizowane będą sukcesywnie w miarę spływających zleceń z Urzędu Gminy.