Zabezpieczenie obiektów….

Akt41-Zdjęcie

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie wykonał w roku bieżącym prace związane z zabezpieczeniem swoich obiektów przed kradzieżą i włamaniem. Wszystkie obiekty będące w naszym administrowaniu zostały wyposażone w instalację alarmową z bezpośrednim powiadomieniem do firmy ochroniarskiej. Całość prac została wykonana z środków własnych zakładu.

Z-A-4 Z-A-3 Z-A-1 Z-A-2