Modernizacja budynków SUW….

W bieżącym roku, Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie wykonał kolejny etap modernizacji budynków stacji uzdatniania wody. W ramach tegorocznych działań wykonano prace na następujących obiektach: SUW Orła – Docieplenie budynku stacji, SUW Chrząstów Wielki – Docieplenie budynku stacji, SUW Chrząstów Wielki – Opaska wokół budynku stacji. Wartość wykonanych robót netto zamknęła się kwotą 43.000,00 zł. Środki pochodziły z dotacji celowej Gminy Parzęczew.

Z6 Z5 Z4 Z3 Z2 Z1 Akt39-Zdjęcie