Skuteczniejsze usuwanie awarii ….

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie podejmuje wiele działań zmierzających do podnoszenia jakości usług związanych ze swoją działalnością. Jednym z takich kierunków jest ciągłe inwestowanie w nowy sprzęt. W ostatnim czasie została zakupiona zamrażarka do rur. Jest to kompaktowe urządzenie zamrażające przeznaczone do zamrażania rur miedzianych, stalowych oraz PE o średnicach do 2 cali. Powyższe urządzenie będzie wykorzystywane przy usuwaniu awarii w instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania i pozwoli na skrócenie czasu wyłączenia danej instalacji z użytkowania.

Akt38-Zdjęcie 2 1