Wymiana wodomierzy…

Akt28-Zdjęcie

W ramach bieżącej działalności, Zakład Gospodarki Komunalnej dokonuje sukcesywnej wymiany wodomierzy. W ostatnim czasie dokonano wymiany wszystkich wodomierzy w lokalach mieszkalnych, w budynku wielorodzinnym przy ul. Południowej 3. W tym przypadku zdecydowano się na montaż wodomierzy ze zdalnym odczytem radiowym. Odczyt stanu wodomierzy odbywał się teraz będzie bez wizyty inkasenta w lokalu mieszkalnym z wykorzystaniem radiowego przesyłu danych. Zgodnie z polityką firmy, wodomierze radiowe montowane są przede wszystkim przy zabudowie letniskowej gdzie wizyta inkasenta była utrudniona z uwagi na czasowe korzystanie odbiorców z działek. Montaż w budynku wielorodzinnym miał na celu usprawnienie sposobu odczytu i dostarczania faktur. Na dzień dzisiejszy zakład posiada zamontowane 524 sztuki wodomierzy radiowych u swoich odbiorców.

Z1