Remont dachu…

Na początku września bieżącego roku, zostały zakończone prace związane z modernizacją pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Parzęczewie, ul. Ozorkowska 26. W ramach prac wykonano: Demontaż istniejącego pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej, demontaż istniejących obróbek blacharskich i orynnowania, remont istniejącej więźby dachowej, nowe pokrycie dachowe z blachodachówki w kolorze grafitowym na powierzchni ok. 100 m2. Zamontowano wyłaz dachowy wraz z ławą kominiarską, obróbki blacharskie, orynnowanie, oraz naprawiono i pomalowano szczyt budynku ponad modernizowanym dachem. Koszt całości prac zamknął się kwotą 20.000,00 zł. Środki pochodziły z dotacji celowej Gminy Parzęczew.

Z2 (2)  Akt27-Zdjęcie

Z2 (1)  Z1