Zagospodarowanie terenu …

W miesiącu lipcu zostało wykonane nowe zagospodarowanie terenów zielonych wokół siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, ul. Południowa 5. Projektem objęte było wykonanie nowych nasadzeń krzewami i roślinami ozdobnymi na łącznej powierzchni 65,0 m2.

ZT4 ZT3 ZT2 ZT1 ZT0

Akt25-Zdjęcie