Wywóz nieczystości płynnych …

Zakład Gospodarki Komunalnej, przypomina wszystkim odbiorcom naszej gminy, iż świadczymy usługi związane z opróżnianiem szamb przydomowych oraz oczyszczalni ścieków. W okresie wakacyjnym, wywóz nieczystości odbywa się też w każdą pierwszą sobotę danego miesiąca. Bliższe informacje w powyższej sprawie można uzyskać pod adresem https://www.zgkparzeczew.pl/cennik-uslug/. Zachęcamy wszystkich do skorzystania z naszych usług. Zlecając usługę do naszego zakładu, macie Państwo pewność że ścieki trafią do oczyszczalni ścieków.

Akt26-Zdjęcie