Zlecenie – Operat wodno-prawny…

Przetarg-OP-Zdjęcie

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie nawiąże współpracę w zakresie wykonania operatu wodno-prawnego i uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenie wód popłucznych ze Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Orła, gmina Parzęczew. Aktualne pozwolenie jest aktualne do 31 stycznia 2018 roku. Wody popłuczne odprowadzane są do rzeki Lindy w ilości rocznej ok. 700,0 m3/rok. Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie u Pana Zdzisława Rogowskiego telefon 606-147-413. Wstępne oferty współpracy proszę składać w wersji elektronicznej na adres dyrektor@zgkparzeczew.pl