Rozbudowa sieci wodociągowej…

Akt12-Zdjęcie

W roku bieżącym planowana jest budowa nowych odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy Parzęczew. Prace wykonywane będą przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie a finansowane z budżetu Gminy Parzęczew. Zaplanowano do wykonania następujące odcinki sieci wodociągowej które będą wykonywane sukcesywnie w ciągu całego roku:

Zadanie Nr 1 Wodociąg Różyce Żmijowe, Dn 90 PCW, L= ok.250,0 mb.

Zadanie Nr 2 Wodociąg Piaskowice, Dn 90 PCW, L= ok.65,0 mb.

Zadanie Nr 3 Wodociąg Orła, Dn 90 PCW, L= ok.240,0 mb.

Zadanie Nr 4 Wodociąg Wytrzyszczki, Dn 90 PCW, L= ok.85,0 mb.

Zadanie Nr 5 Wodociąg Bibianów, Dn 90 PCW, L= ok.80,0 mb.

Zadanie Nr 6 Wodociąg Pustkowa Góra, Dn 90 PCW, L= ok.150,0 mb.

Zadanie Nr 7 Wodociąg Sokola Góra, Dn 110 PCW, L= ok.245,0 mb.