Kontrola zakładu…

Businesswoman Looking At Document Through Magnifying Glass

W dniu 13 kwietnia bieżącego roku, Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Parzęczewie, przeprowadziła kontrole działalności Zakładu za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 marca 2017 roku. Protokół z kontroli oraz materiały przekazane komisji znajdują się w załącznikach.

Materiały-Kontrola

Protokół-Kontrola