Nowe taryfy za wodę i ścieki…

Akt9-Zdjęcie

W dniu 30 marca 2017 roku, Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie złożył do Rady Gminy w Parzęczewie wniosek o zatwierdzenie taryf na wodę i ścieki na okres od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku. Proces uchwalania taryf zostanie rozpoczęty przez Radę Gminy w miesiącu kwietniu br.

Taryfy-WiS-ZGK-2017