Dobra woda…

Akt8-Zdjęcie

Jakość wody produkowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie jest zgodna zarówno z normami krajowymi, jak i normami europejskimi. Woda ujmowana jest z ujęć głębinowych. Podlega uzdatnianiu bez chemicznego wspomagania. Parametry wody uzdatnionej dostarczanej do sieci wodociągowej spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r., Nr 61, poz. 417). Woda uzdatniana badana jest systematycznie przez Państwową Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Zgierzu. W załączeniu przedstawiamy ocenę obszarową w zakresie dostawy wody za 2016 rok oraz bieżące wyniki badań wody produkowanej na naszych stacjach.

Ocena Obszarowa Wody -2016

Badania Wody