Segregacja odpadów…

Z dniem 1 lutego 2017 roku, wprowadzono zasadę selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przez wszystkich pracowników, na terenie obiektów administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie. Zakres selektywnego segregowania odpadów został określony poprzez wydzielenie czterech strumieni, w sposób następujący: Szkło białe i kolorowe, Plastik, Papier biały i kolorowy, Pozostałe odpady zmieszane powstałe w wyniku wyłączenia strumieni odpadów określonych powyżej. Wysegregowane strumienie odpadów są gromadzone w oznakowanych pojemnikach, zlokalizowanych na terenie siedziby zakładu – Parzęczew, ul. Południowa 5. Przyjęte działanie ma oprócz ewidentnego aspektu ekologicznego również efekt finansowy w postaci niższych kosztów wywozu śmieci.

Z-2 Z-1 Akt7-Zdjęcie