Remont SUW Ignacew Folwarczny

W październiku 2016 roku rozpoczęto remont elewacji Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ignacew Folwarczny. W ramach zadania w 2016 roku, wykonano I etap działania polegający na naprawie elewacji budynku, jej dociepleniu oraz wymianie okien. Etap II działania związany z malowaniem elewacji został zakończony w pierwszych tygodniach marca 2017 roku. Obecnie trwają czynności odbiorowe. Całkowita wartość robót remontowych to kwota netto 62.000,00 zł. Całość nakładów została pokryta z środków własnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie.

Z-2 Z-3 Z-1 Z-4 Z-5 Z-6