Nowe druki umów na dostawę wody i odprowadzenie ścieków….

Akt4-Zdjęcie

W związku z przeprowadzona konsolidacją Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie z Gminą Parzęczew w zakresie wspólnego rozliczania podatku, zachodzi konieczność zmiany wzorów umów na dostawę wody oraz odprowadzenie ścieków. Ponadto nowe druki, zostały dostosowane do aktualnych przepisów w tym zakresie. Z nowymi wersjami umów można się zapoznać pod adresem www.zgkparzeczew.pl/do-pobrania Wszystkie nowe umowy z odbiorcami, zawierane będą wg. załączonych wzorów. Ponadto Zakład planuje wymianę wszystkich zawartych dotychczas umów. Jednak proces ten będzie następował sukcesywnie w miarę posiadanych przez Zakład możliwości.