Informacja o działalności Zakładu..

Akt3-Zdjęcie

Przedstawiamy Państwu informację z działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie  za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z tą informacją.

Informacja-ZGK-2016