Dostawa materiału opałowego do kotłowni komunalnej ….

Akt1-Zdjęcie

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie nawiąże współprace w zakresie dostawy materiału opałowego dla naszej kotłowni komunalnej. Warunki oferty przedstawiamy w załączniku. Osoba do kontaktu w powyższym temacie – Zdzisław Rogowski 606-147-413

Ponadto, przedstawiamy Państwu naszą ofertę w zakresie porządkowania terenu po wycince drzew, zadrzewień i zakrzaczeń.. Zakres usług którymi chcemy Państwa zainteresować w celu nawiązania ewentualnej współpracy dotyczy następujących obszarów:
Usługi w zakresie zrębkowania materiału drzewnego pochodzącego z wycinek
Zakład dysponuje rębakiem przewoźnym, przystosowanym do rozdrabniania materiału drzewnego. Dysponujemy dwoma ciągnikami oraz dwoma przyczepami przystosowanymi do transportu zrębek. ( http://www.zgkparzeczew.pl/sprzet/ ). Ponadto posiadamy doświadczonych operatorów tego sprzętu. W tym zakresie proponujemy usługę polegającą na rozdrobnieniu, odbiorze i uporządkowaniu terenu po wycinkach.
Usługi w zakresie przyjęcia materiału drzewnego pochodzącego z wycinek
Zakład dysponuje placem składowym na który jesteśmy w stanie przyjąć materiał pochodzący z wycinki. Materiał może być dowieziony sprzętem własnym klienta lub z wykorzystaniem taboru transportowego będącego w dyspozycji Zakładu. Dysponujemy dwoma ciągnikami oraz dwoma przyczepami przystosowanymi do transportu gałęzi i zrębek.
Ponadto oferujemy:
Usługi w zakresie wycinania poboczy dróg lub innych terenów
Zakład posiada nowoczesny ciągnik wraz z kosiarka bijakową. Sprzęt obsługuje doświadczony i sprawny operator.

Jesteśmy otwarci na wszelkie formy współpracy. Szczegóły techniczne i finansowe proponujemy uzgodnić po sprecyzowaniu Państwa oczekiwań. Osoba do kontaktu w tej sprawie – Kierownik Utrzymania Ruchu – Jan Bukowski – telefon 607-824-754

Zachęcamy do kontaktu i współpracy.

KlasaI-Zrzyny-2017

KlasaII-Zrębka-2017