Harmonogram odczytów wodomierzy

Akt26-Zdjęcie

W celu usprawnienia sposobu dokonywania odczytów stanów wodomierzy u naszych odbiorców, został opracowany harmonogram ramowy ich dokonywania. Harmonogram został ustalony w układzie rocznym i dotyczy wszystkich odbiorców na obszarze administrowanym przez nasz zakład. Informacja ta pozwoli na kontrolę przez naszych odbiorców regularnego odczytu urządzeń pomiarowych i pozwoli na optymalizację ponoszonych przez nich kosztów. W przypadku nie wykonania odczytu w zaplanowanym terminie prosimy o kontakt telefoniczny lub mejlowy z naszym zakładem. Zachęcamy również do podawania ilości zużytej wody za pośrednictwem naszego e-biura.

Harmonogram odczytów