Archiwum październik 2016

Cena wody i ścieków w 2017 roku

Cena wody i ścieków w 2017 roku

   W dniu 20 października 2016 roku Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie złożył wniosek do Rady Gminy w Parzęczewie w zakresie ustalenia nowych opłat za wodę i ścieki jakie będą obowiązywały w 2017 roku. Podjęto decyzję o przedłużeniu opłat obecnie obowiązujących do 30 czerwca 2017 roku. Na […]

Czytaj więcej...

Nowa infrastruktura techniczna

Nowa infrastruktura techniczna

W 2016 roku  Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, na zlecenie Gminy Parzęczew wykonał następujące odcinki sieci wodociągowej oraz przyłącza wodociągowe i kanalizacji sanitarnej: Rozbudowa sieci wodociągowej Dn 90 PVC w miejscowości Florentynów, gmina Parzęczew o długości ok. 315,0 m. Wartość robót brutto 26.600,00 zł. Rozbudowa sieci wodociągowej […]

Czytaj więcej...

Nowy sprzęt dla naszego zakładu

Nowy sprzęt dla naszego zakładu

Mając na uwagę podnoszenie jakości oraz skuteczności usług z zakresu wodociągów i kanalizacji świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie w ostatnim okresie został zakupiony nowy sprzęt specjalistyczny. Do udrażniania sieci kanalizacji sanitarnej, przyłączy jak również instalacji wewnętrznej, kupiono mechaniczną przepycharkę typu COBRA wraz z osprzętem ( […]

Czytaj więcej...

Punkt poboru wody p-poż.

Punkt poboru wody p-poż.

W roku bieżącym nasz zakład wykonał ze środków własnych I etap zadania pod nazwą „Budowa punktu czerpania wody dla celów p-poż w Parzęczewie”. Wykonany zakres umożliwia funkcjonowanie punktu i zapewnienie ochrony p-poż., dla budowanej kotłowni komunalnej na zrębki. Punkt czerpania wody wykonano na bazie istniejącego zbiornika wodnego. […]

Czytaj więcej...

Harmonogram odczytów wodomierzy

Harmonogram odczytów wodomierzy

W celu usprawnienia sposobu dokonywania odczytów stanów wodomierzy u naszych odbiorców, został opracowany harmonogram ramowy ich dokonywania. Harmonogram został ustalony w układzie rocznym i dotyczy wszystkich odbiorców na obszarze administrowanym przez nasz zakład. Informacja ta pozwoli na kontrolę przez naszych odbiorców regularnego odczytu urządzeń pomiarowych i pozwoli […]

Czytaj więcej...