Efekt ekonomiczny modernizacji oczyszczalni ścieków

Akt25-Zdjęcie

W czerwcu ubiegłego roku, została poddana modernizacji oczyszczalnia ścieków w Parzęczewie, ulica Kątna. W ramach prac został zmieniony sposób napowietrzania ścieków w reaktorze osadu czynnego z zastosowaniem bardziej efektywnego i mniej energochłonnego systemu dyfuzorów wgłębnych. Zabezpieczono nową hydroizolacją ściany reaktora, osadnika wtórnego oraz komory pomiarowej. W układzie technologicznym zamontowano sitopiaskownik który ma na celu zabezpieczenie oczyszczalni przed napływem zanieczyszczeń. Dokonano modernizacji systemu sterowania z wprowadzeniem pełniejszej automatyki. Zamontowano elektromagnetyczny pomiar ścieków oczyszczonych. Ponadto zostały wykonane drobne prace budowlane mające na celu poprawę estetyki całego obiektu. Inwestycja realizowana była przez Urząd Gminy w Parzęczewie. Na powyższe zadanie Gmina pozyskała środki zewnętrzne z Unii Europejskiej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi. Powyższe działania miały na celu podniesienie pewności oraz jakości oczyszczania ścieków sanitarnych z miejscowości Parzęczew oraz obniżenie kosztów eksploatacji oczyszczalni poprzez montaż systemów i urządzeń mniej energochłonnych. Po roku funkcjonowania nowej technologii, wykonano raport wewnętrzny, mający na celu sprawdzenie jakie korzyści ekonomiczne zostały osiągnięte. Opracowany dokument, przedstawiamy Państwu do wglądu i zachęcamy do jego przeczytania.

Oczyszczalnia Kątna – Efekt ekonomiczny