Rozbudowa sieci wodociągowej we Florentynowie

Akt15-Zdjęcie

W miesiącu czerwcu bieżącego roku, Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, na zlecenie Gminy Parzęczew, wykonał roboty związane z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Florentynów, gmina Parzęczew. W ramach zadania wykonano odcinek sieci wodociągowej Dn 90 PCW o długości ok 315 mb. Wartość robót brutto to kwota 26.600,00 zł. Całość prac została wykonana siłami własnymi pracowników naszego Zakładu.